1402-01-08

نوآوری های اتریش در زمینه انرژی معامله سبز برای داشتن آینده‌ای با اقلیم خنثی

دولت اتریش هدفی جسورانه در سیاست‌های کنونی خود در پیش گرفته‎است: دستیابی به شرایط اقلیمی خنثی تا سال .2040در عین حال، بحران کرونا ویروس اقدامات جدی را برای پشتیبانی از اقتصاد می‎‌طلبد. این دو اولویت با هم سازگاری دارند، زیرا حفاظت از شرایط اقلیمی بهترین رویکرد محسوب می‌شود. تحقق این دو مستلزم  رویکردی نوآورانه در سیاست‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی است. لذا، مشارکت فعال اتریش در ابتکار مأموریت نوآوری بسیار حائز اهمیت است. تحقق وضعیت اقلیمی خنثی تا سال 2040ضمن تحریک اقتصاد؟ البته این امر امکان‌پذیر است در صورتی که همه بخش‌ها با هم همکاری داشته باشند تا تغییرات بنیادینی در نظام انرژی اتریش ایجاد کنند. این امر با حرکت شجاعانه به سوی اهداف بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به اینکه اتریش از تخصص لازم برخوردار است و در بسیاری از حوزه‌ها از پیشگامان نوآوری در بازار جهانی محسوب می‌شود، تحقق این هدف دور از دسترس نیست. رشد به کمک فناوری‌های نوآورانه از اصول توسعه همسو با هدف کاهش گرمایش زمین به 1/5درجه سانتیگراد است. «معامله سبز» اروپا راهنمای عملکرد کشورها در این زمینه است. پروژه‌های متعددی که صندوق اقلیم و انرژی از آنها حمایت می‌کند، بیانگر نحوه دستیابی به این هدف هستند.

متن کامل مقاله:

⇩ دانلود نوآوری های اتریش در زمینه انرژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.