1401-04-10

انقلاب صنعتی پنجم در راستای ایجاد صنعتی پایدار، انسان محور و تاب‌آور در اروپا

صنعت در اقتصاد اروپا به عنوان مؤثرترین عنصری محسوب می‌شود که امکان ایجاد اشتغال و رفاه در سراسر این قاره را فراهم می‌آورد. در فاصله سال‌های ،2019-2009صنعت حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را دربرگرفته و به ویژه تولید حدود 14/۵درصد از ارزش اقتصاد اتحادیه اروپا را دربرگرفته است. با اینکه اروپا از صنعتی قوی برخوردار است، ولی همواره با چالش‌های متعددی در این بخش مواجه بوده است.

واقعیت مهم این است که صنعت نسل پنجم نباید دنباله الگوی فعلی صنعت نسل چهارم و یا جایگزین آن تلقی شود. این امر درواقع نتیجه‌ی عملکردی آینده‌نگر است و راهی برای این است که نشان داده شود چگونه صنعت اروپا و روندها و نیازهای اجتماعی نوظهور در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. بدین ترتیب می‌توان گفت که صنعت نسل پنجم ویژگی‌های بارز صنعت نسل چهارم را تکمیل کرده و توسعه می‌دهد. صنعت نسل پنجم بر ابعادی تأکید دارد که عوامل سرنوشت‌سازی در ارتباط با جایگاه صنعت در جامعه آتی اروپا به شمار خواهند آمد؛ این عوامل صرفا شامل عوامل اقتصادی و یا فناورانه نیستند، بلکه ابعاد زیست محیطی و اجتماعی مهمی را نیز در بر می‌گیرند

متن کامل مقاله:

⇩ دانلود انقلاب صنعتی پنجم در راستای ایجاد صنعتی پایدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.