1402-01-08

ارزیابی کلی سیاست‌های نوآوری اتریش، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه #مقاله

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD با ارائه گزارشی در دسامبر ،2018 یافته‌های کلیدی حاصل از ارزیابی کلی نظام نوآوری و سیاست‌های نوآوری اتریش را منتشر نموده است. درواقع، ضمن بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف موجود در زمینه کارآیی و سیاست‌های اتریش در حوزه نوآوری و تحقیق، توصیه‌های سیاستی عینی جهت بهبود کارآیی این کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری ارائه شده است.


شایان ذکر است این گزارش جدیدترین گزارش سازمان مذکور درخصوص سیاست‌های نوآوری کشور اتریش می‌باشد.

متن کامل مقاله:

⇩ دانلود ارزیابی کلی سیاست های نوآوری اتریش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.