1402-01-08

شرکت هولدینگ تحقیقات اتریش علیا UAR

شــرکت هولدینگ (مادر) تحقیقات اتریش علیــا با هدف افزایش همکاری بین جامعه علمی و صنایع در منطقه اتریش علیا در سال 2000 تشکیل شد.

شرکت هولدینگ تحقیقات اتریش علیا از زیر مجموعه‌های شرکت کسبوکار اتریش علیا اســت که در چندین مرکز تحقیقاتی معتبر صاحب سهام است. مالکیت مشترک این شــرکت در مراکز تحقیقاتی معتبری مانند دانشگاه یوهانس کپلر و دانشگاه علوم کاربردی اتریش علیا به معنی دسترسی به تازه‌ترین یافته‌های علمی است که در پروژه‌های تحقیقاتی این هولدینگ از آن‌ها بهره برداری می‌شـود.

متن کامل مقاله:

⇩ دانلود شرکت هولدینگ تحقیقات اتریش علیا – سفارت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.