1401-04-11

متولیان اصلی علم، فناوری و نوآوری در اتریش

متولیان علوم و فناوری اتریش:

 

  1. وزارت خانه‌های دولت

۱-۱. وزارت فدرال آموزش، علوم و تحقیقات

۲-۱. وزارت فدرال حملونقل، نوآوری و فناوری

۳-۱. وزارت فدرال امور اقتصادی و دیجیتال

۴-۱. وزارت فدرال دارایی

 

۲. سازمان‌های اصلی تأمین کننده بودجه فدرال

۱-۲. صندوق علمی اتریش

۲-۲. آژانس ارتقای تحقیقات اتریش

۳-۲. آژانس خدمات اقتصادی اتریش

 

۳. شوراهای مشورتی علم، فناوری و نوآوری

۱-۳. شورای تحقیقات و توسعه فناوری اتریش

۲-۳. انجمن علوم اتریش

۳-۳. انجمن شورای حوزه تحقیقاتی اروپا در اتریش

 

۴. سایر متولیان

۱-۴. آژانس همکاری‌های علمی دانشگاه‌های اتریش

۲-۴. آکادمی علوم اتریش

۳-۴. مؤسسه علم و فناوری اتریش

جزئیات کامل در مقاله:

⇩ دانلود متولیان علم و فناوری اتریش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.