1402-01-08

نقشه راه دیجیتال اتریش

اصول راهنمای مشترک

هدایت مسیر به آینده دیجیتال

بیش از 100 متخصص از همه وزارت‌خانه‌ها، استان‌های فدرال ،Länder انجمن شهرها و شهرهای کوچک، انجمن شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارفرمایان و سایر سازمان‌ها در تهیه و تدوین نقشه راه دیجیتال شرکت داشتند. پس از آن، صدها نفر از شهروندان در یک فرایند مشاوره آنلاین شرکت کردند. در واقع مقاله‌ای که بر اساس نتایج مشاوره مذکور تهیه شد، مبنای نقشه راه دیجیتال فعلی اتریش را تشکیل می‌دهد. نقشه راه، مروری بر چالش‌های فعلی و اقدامات و فعالیت‌های موجود و برنامه‌ریزی شده را ارائه می‌دهد. این اطلاعات بر مبنای دوازده اصل راهنما برای شکل دادن به روند دیجیتالی شدن در اتریش شکل گرفته است.

بر این اساس، نقشهراه دیجیتال به منظور اطمینان از بهره‌گیری اتریش از ظرفیت دیجیتالی شدن، حدود 150 اقدام خاص را در دوازده حوزه فعالیتی ارائه می‌دهد. این نقشه راه برای اولین‌بار فعالیت همه ادارات دولتی را در یک سند راهبرد مشترک برای دولت فدرال گردهم می‌آورد. برای هماهنگی با تغییرات سریعی که دیجیتالی شدن در سطح جهان به وجود می آورد، این نقشه راه دیجیتال نیز در معرض تغییرات پی در پی قرار دارد و در واقع یک سند راهبردی پویا است که به طور مداوم با آخرین تحولات دیجیتالی شدن سازگار می‌شود. بنابراین با اطمینان می‌تواند همه ما را به سمت آینده دیجیتال هدایت کند.

متن کامل مقاله:

⇩ دانلود نقشه راه دیجیتال اتریش 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.